Allview.ro și partenerii noștri digitali folosesc cookies și tehnologii similare (împreuna "Tehnologii") pentru a stoca și accesa informații pe dispozitivul tau. Unele sunt absolut necesare pentru a vă oferi un site sigur și functional. În schimb, cele opționale opționale / neesențiale fac posibilă cea mai bună experiență de utilizator. Tehnologiile opționale permit măsurarea audienței site-ului, afișarea publicității personalizată pe site-uri terțe, bazate pe profilul dvs., urmărirea locației dvs., pentru a efectua campanii de marketing specifice și pentru a personaliza conținutul site-ului nostru în funcție de utilizarea dvs. Prin aceste Tehnologii, vom colecta informații, cum ar fi interacțiunea cu site-ul nostru, preferințele dvs. și obiceiurile de navigare..
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Află mai multe despre aceste tipuri de cookie-uri

Confirmă selecțiile mele

Polityka poufności

Allview – Witaj w Polityce danych i prywatności Allview
Gdy korzystasz z naszych aplikacji oraz usług udostępniasz nam i innym podmiotom swoje informacje. Ważne jest dla nas, abyś czuł się bezpiecznie wiedząc, że udostępniane i wykorzystywane są tylko informacje na których użycie wyraziłeś zgodę. Ta polityka prywatności pomoże Ci zrozumieć i dowiedzieć się jakie informacje są zbierane. Ważne jest, abyś uważnie przeczytał niniejszy dokument. Pamiętaj, że w zakładce Moje Konto możesz zarządzać ustawieniami prywatności i zabezpieczeń.

Kiedy Polityka Allview ma zastosowanie
Ta polityka ma zastosowanie do wszystkich usług dostarczonych przez Allview Electronics Sp. z o.o. oraz spółki powiązane, poza tymi, które posiadają własną politykę. Ta Polityka Prywatności nie odnosi się do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby fizyczne, włączając w to produkty lub strony wyświetlane w wynikach wyszukiwania, strony, które mogą zawierać usługi Allview, lub strony powiązane z naszymi usługami. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji innych firm lub organizacji reklamujących nasze usługi lub tych, które mogą używać plików cookie, znaczników pikseli lub innych technologii do wyświetlania i oferowania odpowiednich reklam.

Allview – Polityka Prywatności
Nasza Polityka Prywatności tłumaczy jakie dane zbieramy, w jaki sposób je zbieramy osobiste i poufne dane oraz w jaki sposób ich używamy i jaki wybór oferujemy. Istnieje wiele sposobów w jaki możesz dzielić z nami informacje, np.: wyszukiwanie i udostępnianie danych, komunikacja z innymi ludźmi, tworzenie nowej treści. Gdy utworzysz konto Allview, pomożesz udoskonalać nasze usługi. Staramy się, aby rzeczy były możliwie najprostsze, jednak jeśli nie jesteś zaznajomiony z pewnymi ważnymi określeniami, najpierw przeczytaj Ważne Określenia. Niezależnie o tego czy jesteś nowym czy doświadczonym użytkownikiem – Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Kogo to dotyczy

Klienta, jego upoważnionego przedstawiciela i każdej innej osoba, której dane osobowe trafiają do Dostawcy, w jakikolwiek sposób, w trakcie stosunku umownego między nim a Klientem. Klient gwarantuje Usługodawcy, że wcześniej uzyskał wyraźną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych osób, których dane osobowe są dostępne dla Dostawcy, który jest zwolniony z odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania i pokrycia szkód.


Zbierane przez nas informacje – Allview
Zbieramy informacje, które nam przekażesz oraz informacje, które wynikają z Twojego użytkowania naszych usług. Od takich prostych rzeczy jak używany przez Ciebie język, do bardziej złożonych, jak unikalne identyfikatory telefonu. Więc, w zależności od tego, jakich używasz usług, zbieramy różne informacje o Tobie.

Przez dane osobowe rozumie się, za pośrednictwem obowiązującego ustawodawstwa, wszelkie informacje dotyczące osoby, zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego z wielu szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Do tej kategorii można zaliczyć: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, numer ubezpieczenia społecznego, wszystkie inne dane wymienione w ustawie, z którymi Klient / Osoba upoważniona się identyfikowała, adres e-mail, numer telefonu, wszelkie informacje będące częścią dokumentów podpisanych z Visual Fan S.A. - Allview, w tym umowa dotycząca świadczenia produktów i usług, podpis, wizerunek, głos, rozmowy telefoniczne z Dostawcą, wszelkie inne dokumenty lub informacje, w tym finansowe, bankowe, bez ograniczeń, oraz te, które muszą / będą przetwarzane przez Visual Fan zgodnie z prawem, akt prawny bez ograniczeń, który staje się dostępny dla Dostawcy / Operatora na czas trwania stosunku umownego między nim a Klientem.

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, za pomocą automatycznych lub nieautomatycznych środków, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wydobywanie, konsultowanie, używanie, wyświetlanie podmiotom trzecim, wysyłanie, rozpowszechnianie lub w jakikolwiek inny sposób, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

Celami przetwarzania danych osobowych mogą być: dowody lub realizacja wszelkich umów / dokumentów podpisanych przez Usługodawcę i Klienta, reklama, marketing (bezpośredni), reklama, loterie reklamowe, statystyki, windykacja / windykacja należności, sprawozdania dla towarzystw grupowych i / lub do organów nadzoru w kraju i / lub za granicą, zarządzania portfelem i ryzykiem, nadzoru wideo, zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy, zwalczania finansowania terroryzmu, świadczenia usług i produktów łączności elektronicznej oraz promowania ich w dowolnym medium, w tym na podstawie dostarczonych przez klienta danych osobowych, wysyłanie komunikatów, ocenę zachowania Klienta w środowisku online, w tym na podstawie dostarczonych danych osobowych, testowanie, opracowywanie, korzystanie z nowych usług i produktów, w tym w obszarze komunikacji elektronicznej, zestawianie rejestracji subskrybentów, przechowywanie bazy danych w kraju i / lub za granicą), spełnienie wszelkich wymagań dotyczących operatora i / lub jego interesy biznesowe.


Dlatego w odniesieniu do informacji, które nam przekazujesz, możemy zbierać:
    •    Nazwę, adres email, numer telefonu lub karty kredytowej zapisany na Twoim koncie. Jeśli chcesz w pełni korzystać z oferowanych przez nas funkcji udostępniania, możemy zapytać Cię o utworzenie widocznego publicznie konta Allview, które może zawierać Twoją nazwę oraz zdjęcie.
    •    Informacje o płatnościach
Jeśli używasz naszych usług do zakupów lub transakcji finansowych (takich jak kupowanie produktu lub oferowanych przez nas usług)., zbieramy informacje o zakupie lub transakcji. Zawierają one informacje o Twojej płatności, takie jak numer karty kredytowej/debetowej i inne informacje karty, oraz inne informacje o koncie i uwierzytelnianiu, takie jak szczegóły płatności, wysyłki i dane kontaktowe.Jeśli chodzi o informacje jakie otrzymujemy w wyniku Twojego korzystania z naszych usług, zbieramy:
    •    Informacje specyficzne dla urządzenia
Możemy powiązać informacje uzyskane z różnych Twoich urządzeń, co pomoże nam dostarczyć Ci spójnych usług względem wszystkich urządzeń.
Model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o sieci komórkowej, włączając w to numer telefonu. Allview może powiązać identyfikatory Twoich urządzeń lub numery telefonów z kontem Allview.


    •    Informacje rejestrowe

Szczegóły tego w jaki sposób używasz naszych usług, takie jak zapytania do wyszukiwania, informacje rejestrowe telefonu, takie jak Twój numer telefonu, numer osoby do której dzwonisz, przekazujesz połączenia, czas i datę połączeń, czas ich trwania, informacje dotyczące SMS i typy połączeń, adresy protokołów internetowych, informacje o zdarzeniach urządzenia takie jak błędy systemu, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i czas Twoich żądań, adresy URL, pliki cookie, które mogą w sposób jednoznaczny zidentyfikować Twoją przeglądarkę lub konto Allview.


    •    Informacje lokalizacyjne
Możemy zbierać i przetwarzać informacje o Twojej aktualnej lokalizacji. Używamy wielu technologii do określania lokalizacji, włączając w to adres IP, GPS i inne czujniki, które mogą, na przykład, dostarczyć informacji o urządzeniach w pobliżu, punktach dostępowych Wi-Fi lub przekaźników sieci komórkowej.


    •    Unikalne numery aplikacji
Ten numer i informacje o Twojej instalacji (na przykład, typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) mogą być wysyłane do Allview podczas instalacji oraz deinstalacji usług lub gdy usługa okresowo kontaktuje się z serwerami, np. w celu automatycznej aktualizacji.


    •    Pamięć lokalna
Możemy zbierać i przechowywać informacje (włączając w to informacje osobowe) lokalnie na Twoim urządzeniu używając mechanizmów takich jak pamięć przeglądarki – włączając w to HTML5 i pamięci podręczne aplikacji.


    •    Pliki cookie i podobne technologie
My oraz nasi partnerzy używamy różnych technologii do zbierania i przechowywania informacji podczas Twojej wizyty w usługach Google, włączając w to użycie plików cookie lub podobnych technologii do identyfikacji Twojego urządzenia lub przeglądarki. Używamy tych technologii również do zbierania i przechowywania informacji podczas Twojego korzystania z usług, które oferujemy naszym partnerom, takich jak usług reklam lub funkcji Allview, które mogą występować na innych stronach.


    •    Informacje ze stron internetowych i aplikacji używających naszych usług
Zbieramy informacje, gdy odwiedzasz lub używasz stron i aplikacji firm trzecich, które używają naszych usług. Włączając w to informacje o stronach internetowych i aplikacjach, które odwiedzasz, informacje o Twoim użytkowaniu tych usług oraz informacji jakie przekaże nam ta strona/dostawca.


    •    Firmy Allview
Otrzymujemy informacje o Tobie od firm, które są własnością lub są obsługiwane przez Allview, w nawiązaniu do ich regulaminów i polityk. Dowiedz się więcej o tych firmach i ich politykach prywatności.
Informacje zbieramy, gdy jesteś zalogowany do usługi Allview, poza informacjami o Tobie  jakie otrzymujemy od partnerów, możemy otrzymywać informacje o Twoim koncie Allview. Gdy dana informacja jest powiązana z Twoim kontem Allview, traktujemy ją jako prywatną.


Co robimy z zebranymi informacjami? – Allview

Zbieramy informacje ze wszystkich Usług w celu ich utrzymania, działania, ochrony i udoskonalania w przyszłości, a także do ochrony Allview i naszych użytkowników oraz opracowywania nowych Usług. Możemy również wykorzystać te informacje, aby przedstawiać Ci specjalne oferty i udostępniać niestandardową treść, podobnie jak bardziej trafne wyniki wyszukiwania. Możemy używać nazwy podanej na Twoim koncie Allview, aby umożliwić Ci korzystanie z innych usług powiązanych z Allview. Jeśli inni posiadają Twój e-mail lub inne podstawowe informacje, które identyfikują Ciebie, możemy im pokazać Twoje widoczne publicznie konto Allview., np. Imię i nazwisko. Korzystając z konta Allview lub innych kont powiązanych z naszymi usługami, możemy wyświetlić Twoją nazwę profilu, zdjęcie profilu i działania, które podejmujesz w naszych aplikacjach lub aplikacjach innych firm połączonych z kontem Allview. W pełni rozumiemy, jeśli chcesz ograniczyć ustawienia udostępniania lub widoczności konta Allview.

Promowanie bezpieczeństwa i zabezpieczeń

Gdy skontaktujesz się z nami – zatrzymamy nagranie naszej rozmowy w celu pomocy w rozwiązywaniu przyszłych ewentualnych problemów. Możemy użyć Twojego adresu email w celu powiadamiania Cię o aktualnościach dotyczących naszych usług, takich jak informacje o nadchodzących zmianach lub ulepszeniach. Używamy Twoich informacji do wysyłania Tobie komunikatów marketingowych, komunikacji z Tobą w sprawie naszych usług oraz informowania o naszych politykach i regulaminach. Używamy informacji o Tobie również w celu odpowiedzi na Twoje pytania, po tym jak się z nami skontaktujesz.

Używamy zebranych informacji w celu ulepszenia naszych systemów pomiarowych oraz reklamowych, abyśmy mogli pokazywać Ci tylko interesujące Cię reklamy oraz mierzyć efektywność naszych usług.

Adresatami danych mogą być: osoby zainteresowane, przedstawiciele zainteresowanej osoby, władze publiczne i instytucje (bez względu na ich nazwę) z kraju i / lub za granicą, zgodnie z prawem, sądami i / lub arbitralnymi sądami w kraju i / lub za granicą, zgodnie z prawem, pracownikami, współpracownikami Dostawcy z kraju i / lub za granicy, dłużnikami lub firmami zajmującymi się odzyskiwaniem długów w kraju i / lub za granicą, jakikolwiek inny umowny / pozaumowny partner Dostawcy w kraju i / lub za granicą, w tym osoby upoważnione przez Dostawcę w kraju i / lub za granicą.


Używamy zebranych informacji w celu pomocy w weryfikacji kont i aktywności, do promowania bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz wyłączania naszych usług po np. wykryciu podejrzanej aktywności lub złamania zasad regulaminu. Ciężko pracujemy, aby chronić Twoje konto, przy pomocy zespołu inżynierów, zautomatyzowanych systemów oraz zaawansowanych technologii takich jak szyfrowanie lub uczenie maszynowe.
Informacje zebrane z plików cookie oraz innych technologii, są używane do ulepszenia jakości korzystania z naszych usług. Na przykład, znając Twoje preferencje językowe, będziemy w stanie wyświetlać nasze usługi w języku, którego używasz.

Nie będziemy powiązywać plików cookie lub innych technologii z wrażliwymi kategoriami, takimi jak Twoja rasa, religia, orientacja seksualna lub stan zdrowia.

Przeprowadzamy ankiety i badania, testujemy funkcje i analizujemy informacje, które musimy ocenić i poprawić w produktach i usługach, opracowywać nowe produkty lub funkcje, oraz przeprowadzać audyty i rozwiązywać problemy.

Możemy połączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google - na przykład, aby ułatwić udostępnianie rzeczy osobom, które znasz. Zależnie od ustawień konta, Twoja aktywność w innych witrynach i aplikacjach może być powiązana z danymi osobowymi, w celu poprawy jakości usług oraz dostarczania reklam Allview.

Będziemy prosić o Twoją zgodę przed użyciem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności. Allview przetwarza dane osobowe na naszych serwerach w wielu krajach na całym świecie. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na serwerze zlokalizowanym poza terytorium kraju, w którym mieszkasz.


W jaki sposób udostępniane są informacje – Allview
Nie będziemy udostępniać informacji osobistych innym firmom, osobom i organizacjom spoza Allview, chyba że wystąpi jedna z następujących sytuacji:

Za Twoją zgodą
Będziemy dzielić się informacjami osobistymi z firmami, organizacjami lub osobami spoza firmy Allview, jeśli wyrazisz na to zgodę. Wymagamy zgody opt-in na udostępnianie wszelkich poufnych informacji osobistych.

Z administratorami domen

Jeśli Twoje konto Allview jest zarządzane przez administratora domeny (na przykład dla użytkowników aplikacji Allview), to administrator domeny i sprzedawcy, którzy zapewnią wsparcie użytkowników Twojej organizacji, będą mieli dostęp do informacji o koncie Allview (w tym o adresie e-mail i innych danych) . Administrator domeny może mieć możliwość: 

    • przeglądania statystyk dotyczących konta, takiech jak statystyki dotyczące instalowanych aplikacji.

     • zmieniać hasło konta.

     • zawieszać lub wyłączać dostęp do konta.

     • uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w ramach Twojego konta.

     • otrzymywania informacji o koncie w celu spełnienia obowiązującego prawa, regulacji prawnych 

• ograniczania możliwości usuwania lub edytowania informacji lub ustawień prywatności.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności administratora domeny.

Do przetwarzania zewnętrznego

Udostępniamy informacje osobiste naszym oddziałom lub innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je dla nas na podstawie naszych procedur i zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa.

Ze względów prawnych

Będziemy dzielić się informacjami osobistymi z firmami, organizacjami lub osobami spoza Allview, jeśli będziemy mieli przekonanie, że dostęp do nich, użycie, przechowywanie lub ujawnienie jest konieczne do:

     • przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub egzekwowalnego wniosku rządowego.

     • egzekwowania obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym zbadanie potencjalnych naruszeń.

     • wykrywania, zapobiegania lub w innego sposobu zwalczania oszustwa, kwestii bezpieczeństwa lub technicznych.

     • ochrony prawa, mienia lub bezpieczeństwa Allview, naszych użytkowników lub opinii publicznej w sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy udostępniać informacje niepozwalające na identyfikację osoby – publicznie lub z naszymi partnerami takimi jak wydawcy, reklamodawcy lub połączone strony. Na przykład, możemy publicznie udostępniać informacje, aby pokazać ogólne trendy użytkowania naszych usług.
Dostawcy, dostawcy usług i inni partnerzy.

Przekazujemy informacje do dostawców, dostawców usług i innych partnerów, którzy wspierają naszą firmę w sposób globalny, na przykład dostarczając usługi infrastruktury technicznej, analizując sposób korzystania z naszych usług, mierząc skuteczność reklam i usług, zapewniając obsługę klienta, ułatwiając płatności lub prowadząc badania i ankiety. Partnerzy muszą ściśle przestrzegać obowiązków związanych z poufnością w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz zawartymi umowami.

Jeśli Allview będzie uczestniczyć w transakcji fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów, będziemy nadal dbać o poufność informacji osobistych i informować użytkowników o zaistniałej sytuacji, zanim ich dane osobowe zostaną przekazane lub będą podlegać innej polityce prywatności.

Reagowanie na wnioski prawne - Allview

Możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i udostępniać Twoje informacje w odpowiedzi na wniosek prawny (np. Nakaz wyszukiwania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że prawo wymaga tego. Może to obejmować odpowiadanie na wnioski prawne z jurysdykcji spoza Polski, w przypadkach, w których mamy przekonanie, że odpowiedź jest wymagana przez prawo w tej jurysdykcji, dotyczy to użytkowników w tej jurysdykcji i jest zgodne z międzynarodowymi normami. Możemy również uzyskiwać dostęp, przechowywać i dzielić się informacjami, gdy wierzymy, że jest to niezbędne w celu: wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym nielegalnym działaniom; aby chronić siebie, Ciebie i innych, w tym w ramach dochodzeń; lub aby zapobiec śmierci lub bezpośredniemu niebezpieczeństwu. Na przykład możemy przekazać partnerom trzecim informacje dotyczące wiarygodności Twojego konta w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom w naszych serwisach. Informacje, które otrzymujemy od Ciebie, w tym dane o transakcjach finansowych związanych z zakupami dokonanymi za pomocą konta Allview lub innych usług, mogą być uzyskiwane, przetwarzane i przechowywane przez dłuższy czas, gdy są one przedmiotem prośby lub obowiązku prawnego, dochodzenia rządowego lub dochodzenia dotyczącego ewentualnych naruszeń naszych zasad lub regulaminu, lub w inny sposób zapobiegających szkodzie. Możemy również przechowywać informacje z kont wyłączonych z powodu naruszenia naszych warunków przez co najmniej rok w celu uniknięcia powtórnego nadużycia lub innych naruszeń naszych warunków. 

Aktualizowanie danych osobowych - Allview

Ponieważ chcemy zapewnić Państwu najlepszą jakość usług, za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług, udostępnimy Ci dostęp do osobistych informacji. Jeśli te informacje są niewłaściwe, możemy poprosić Cię o ich zaktualizowanie lub usunięcie, chyba że musimy zachować je do celów prawnych. Możemy poprosić Cię o zweryfikowanie swojej tożsamości, zanim będziemy mogli działać na Twoje żądanie podczas aktualizacji danych osobowych.

Możemy odrzucać wnioski, które są nierozsądnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnego nakładu technicznego (na przykład opracowanie nowego systemu lub zasadnicza zmiana istniejącej praktyki), są zagrożeniem prywatności innych lub byłyby niezwykle niepraktyczne (na przykład żądania dotyczące informacji mających miejsce na kopii zapasowej systemów).

Tam, gdzie możemy zapewnić dostęp do informacji i poprawić je, zrobimy to za darmo, chyba że wymagałoby to nieproporcjonalnego wysiłku. Naszym celem jest utrzymywanie naszych usług w stanie zapewniającym ochronę informacji przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Z tego powodu po usunięciu informacji z naszych usług nie będziemy mogli w sposób natychmiastowy usunąć resztkowych kopii z naszych aktywnych serwerów i nie będziemy usuwać informacji z naszych systemów tworzenia kopii zapasowych.

 

Zmiany w naszej polityce prywatności - Allview

W przypadku zmiany niniejszej polityki prywatności – niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie. Bez Twojej zgody nie ograniczymy Twoich praw w ramach Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a jeśli zmiany będą znaczące, przeprowadzimy  bardziej wyraźną akcję powiadamiania (w tym powiadomienie e-mailowe). W każdej chwili możesz prosić nas o  przedstawienie wcześniejszej wersji niniejszej Polityki Prywatności.


Szacowany czas przetwarzania danych osobowych / poufnych

* Allview będzie przetwarzał dane osobowe, w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów, przez 3 lata, w celu rozwijania bieżącej działalności Allview i / lub realizacji uzasadnionych interesów Dostawcy, za wyjątkiem, gdy prawo narzuca inny termin końcowy, po którego upływie dane zostaną automatycznie usunięte.

Dane o ruchu są przetwarzane w okresie obowiązywania umów podpisanych z Klientem, a także w okresie 3 lat po ustaniu tych umów, z wyjątkami, w których ustawa nakłada inny termin, w którym to przypadku ma zastosowanie ten termin.

Transfer danych za granicę

Operator może przesyłać dane osobowe poza terytorium Rumunii, w Unii Europejskiej i poza nią oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak następuje lub w celach wcześniej wymienionych, lub w celu przestrzegania umowy między danymi osobami a usługodawcą, lub w celu podpisania lub wykonania podpisanej umowy, w interesie zainteresowanych osób, pomiędzy stroną trzecią a Dostawcą.

Postanowienia poprzednich ustaleń będą również dotyczyć danych o ruchu i lokalizacji klienta (innych niż dane o ruchu), które dotyczą Klienta.

Prawa osoby zainteresowanej

* Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem zainteresowane osoby korzystają z prawa dostępu do danych, prawa do interwencji w sprawie danych, prawa do sprzeciwu, prawa do informacji, prawa do niepodlegania indywidualnej decyzji, prawa do możliwości przenoszenia danych, prawo do zażądania usunięcia wszelkich danych oraz prawo do skierowania sprawy do sądu; wszystkie te prawa będą obowiązywać na pisemny wniosek, opatrzone datą i podpisane przed Operatorem, z wyjątkiem prawa do zwracania się do sądu, który ma zastosowanie na pisemny wniosek złożony do właściwego sądu. Dane należy usunąć w ciągu maksymalnie 60 dni od otrzymania wniosku przez operatora.

Operacje specjalne

Operator może przetwarzać: (i) następujące dane o ruchu: czas trwania połączeń telefonicznych, ilość danych o ruchu, datę i godzinę połączenia, sieć, w której wykonano połączenie (w przypadku roamingu), wybrany numer telefonu, adres IP, identyfikator karty SIM, identyfikator telefonu, moment połączenia z danymi, identyfikator karty sieciowej, umiejscowienie urządzenia końcowego w celu fakturowania subskrybentów i / lub ustalenie zobowiązań płatniczych do połączenia międzysystemowego; (ii) dane o ruchu podane w podsekcji (i), w celu komercjalizacji usług i / lub świadczenia usług o wartości dodanej, jedynie w zakresie niezbędnym i na czas komercjalizacji, odpowiednio, świadczenia tych usług.

Operator może przetwarzać dane dotyczące lokalizacji (obszar geograficzny, na którym odbywa się ruch), inne niż dane dotyczące ruchu, tyle i ile jest to konieczne do świadczenia usług o wartości dodanej. Dane te mogą być przesyłane stronom trzecim w celu świadczenia usług o wartości dodanej.

Operator może przetwarzać do celów administracyjnych następujące informacje: dane klienta, hasło WiFi, adres IP, identyfikator karty sieciowej, przechowywane w urządzeniu końcowym.

Operator może rejestrować i przechowywać połączenia telefoniczne z Klientem.

Inne klauzule

Przestrzegając tych zasad, użytkownik:

(i) wyraził zgodę na minimalne dane osobowe, ściśle niezbędne do wykonania pierwotnego zamówienia / umów o świadczeniu usług (odpowiednio imię, nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu i / lub adres e-mail), pozostaje ważnie wyrażona, a zatem początkowa umowa / umowy o świadczenie usług będą nadal w mocy;

(ii) zapoznał się, przed podpisaniem, z niniejszą Deklaracją, którą w pełni rozumiał, i całkowicie i wyraźnie zaakceptował każdą ze swoich klauzul, wyraźnie i jednoznacznie zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z niniejszą Deklaracją;

(iii) w celu zapobieżenia ewentualnemu oszustwu, zgodził się na przechowywanie i przetwarzanie jego kopii jego dowodu osobistego oraz aktu potwierdzającego prawo w miejscu dostarczenia produktów i usług Operatora;

(iv) zrozumiał, że może w każdej chwili zwrócić się do Usługodawcy o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, na pisemny wniosek, opatrzony datą i podpisem, adresowany do Operatora, na adres podany w niniejszej Deklaracji. To, podobnie jak korzystanie z prawa do sprzeciwu, może prowadzić do niemożności świadczenia usług i produktów Allview, w efekcie do zaprzestania zawierania umów, na podstawie pisemnego powiadomienia przesłanego do Klienta, w ten sposób uniewinniając Allview od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wypłatay odszkodowania;

(v) jego podpis do niniejszej Polityki, a także wyrażenie zgody w środowisku online, potwierdza, że wyraził zgodę na powyższe zapisy.

 

Jak możesz się z nami skontaktować

Jeśli masz jakieś pytania, na które możemy odpowiedzieć, skontaktuj się z nami: kontakt@allviewmobile.com