Pełna Gwarancja

Usługa ta jest dodatkowa i może ją kupić zarówno klient indywidualny, jak i firma, która dokonała zakupu przez stronę internetową Allview.

Podczas okresu ochrony zapewniamy darmową przesyłkę kurierską.

Pełna Gwarancja dotyczy jednorazowej wymiany wszystkich części urządzenia. Bezpłatne naprawy dotyczą wyłącznie uszkodzeń funkcjonalnych, tj. uniemożliwiających lub utrudniających w stopniu znacznym korzystanie z urządzenia, w tym również uszkodzeń mechanicznych.

Usługa obejmuje wyłącznie produkty, które posiadają numer seryjny i kartę gwarancyjną. Do tych dokumentów Klient musi również dołączyć oryginał lub kopię faktury. Urządzenie musi posiadać oryginalną konfigurację i nie może być uszkodzone.

Jeżeli okaże się, że produkt był wadliwy już przy jego zakupie, zostanie wymieniony, a usługa Pełna Gwarancja będzie przeniesiona na nowe urządzenie na takich samych warunkach.

Pełna Gwarancja jest usługą dodatkową, oferowaną przez Allview i nie narusza przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów.